قرارداد انجام خدمات مشاوره مالی

به نام خدا

اين قــــرارداد بين شركت  تولیدی و صنعتی شاخص به مدیریت عامل جناب آقای سید احمد موسوی از طرف شرکت که به اختصار شركت ناميـــده مي­شود از يك طرف و آقاي آذین جاودانی فرزند ………………………………….دارنده کد ملی شماره …………………………. صــــادره از ……………………متولد …………………….. به نشاني ………………………………….و موبایل 09152052559 به آدرس سایت www.azinjavdani.ir از طرف ديگر كه در اين قرارداد و به اختصار ، مشاور ناميده مي‌شود طبق قرارداد و شرايط ذيل منعقد مي‌شود

ماده 1 موضوع قرارداد :

استفاده از خدمات مشاور در زمينه امور بهای تمام شده, انبار و مالی دوره های 12 ماهه و گزارشات بهای تمام شده مربوط به سال مالی 1400 و باقیمانده سال 1399

ماده 2 مدت قرارداد:

مدت اين قرارداد از تاريخ 14/01/1400 منعقد و به مدت 12 ماه به صورت مشاوره­اي است كه در صورت توافق طرفین قابل تمديد مي‌باشد.

ماده 3 مبلغ حق الزحمه:

3-1 مبلغ حق الزحمه براي انجام خدمات مشاوره‌اي موضوع قرارداد ماهیانه …………………………………. ریال مي‌باشد كه در صورت اقرار مشاور, به وی قابل پرداخت مي‌باشد ، ضمناً در طول اجراي موضوع قرارداد نيز به نسبت خدمات ارائه شده حق الزحمه قابل پرداخت است, سرویس یا هزینه ایاب ذهاب بصورت ماهانه یا موردی تعیین و توسط شرکت قابل پرداخت می باشد.

3-2مبلغ حق الزحمه و ایاب و ذهاب  به عهده شرکت می باشد

تبصره 1 : موضوع مرخصي و حق سنوات و ساير مزاياي حقوق و دستمزد مانند حق مسكن و اولاد و بن مشمول اين قرارداد نمي‌باشد و شركت هيچگونه تعهدي جز آنچه در متن اين قرارداد ذكر شده در مقابل مشاور ندارد.

ماده 4 محل خدمت:

مشاور متعهد است جهت ارائه خدمات مشاوره‌اي در محل شركت واقع در ..…………………………………. و یا هر محل دیگری که در محدوده شهر مشهد از طرف شرکت اعلام میشود، حاضر و خدمات لازم را به شركت ارائه نمايد.

ماده 5 تعهدات شركت:

5-1 شرکت متعهد می گردد کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را به نحوی مطلوب و مقتضی و مورد تایید مشاور تهیه، بایگانی و در اختیار ایشان قرار دهد.

5-2 شرکت متعهد میگردد کلیه عملیات اجرایی مالی از جمله فاکتور یا صورت وضعیت ها، پرداخت حقوق و مالیات و بیمه را راسا انجام دهد و مستندات آن را به نحوی مطلوب بایگانی نماید.   

5-3 شرکت متعهد میگردد حق الزحمه مشاور را بصورت ماهیانه ، در پایان سی روز از تاریخ آغاز قرارداد پرداخت نماید.

5-4 شرکت متعهد است درصورت نیاز به مشاور جهت حضور در جلسات مرتبط با بهای تمام شده حداقل پانزده روز قبل از تاریخ مقرر، مشاور را در جریان قرارداده تا مستندات و هماهنگی های لازم تهیه شود.

ماده 6 تعهدات مشاور:

6-1  مشاور متعهد است جهت اجرا و پیاده سازی بهای تمام شده به پرسنل معرفی شده از طرف شرکت آموزش اجرایی را براساس گزارشات و اطلاعات و استانداردهای حسابداری تحویل مدیریت یا نماینده ایشان قرار دهد.

6-2 مشاور متعهد میگردد کلیه عملیات موضوع قرارداد را در محل شرکت به انجام رساند و از خارج نمودن اسناد و مدارک خودداری نماید، مگر اینکه قبلا موضوع به اطلاع کتبی نماینده رسیده باشد، بایگانی اسناد حسابداری شرکت در محل شرکت صورت می پذیرد و پس از اتمام کار تحویل نماینده شرکت میشود. 

6-3 مشاور موظف است که درجلسات مرتبط با بهای تمام شده مربوط به دوره مالی مدت قرارداد حضور بهم رسانیده و مدارک و مستندات شرکت را تهیه و همراه با لوایح خود دراختیار سازمان مربوطه قراردهد.

6-4 مشاور متعهد است اطلاعات و گزارشات مورد نیاز مدیریت را در موعد مقرر تهیه و در اختیار مدیریت عامل قراردهد.

6-5 مشاور متعهد است وظايف و امور مشورتي محوله موضوع ماده 1 كه از طرف شركت به وي محول مي‌شود به نحو احسن و در زمان مورد نياز شرکت به انجام رساند.

6-6 مشاور متعهد است كه مقررات ايمني ، حفاظتي و اداري شركت را دقيقاً رعايت نمايد.

6-7 مشاور متعهد مي‌گردد كليه آمار و اطلاعات مربوط به عمليات شركت را كه به اقتضاء و ضرورت اداري در اختيار او قرار مي‌گيرد و يا ضمن كار به آنها دسترسي پيدا مي‌كند محرمانه تلقي نموده و از افشاء يا به كار بردن آنها در جهت خلاف منافع شركت چه در طول مدت قرارداد و چه پس از خاتمه قرارداد جداً خودداري نماید و درصورت اثبات تخلف شرکت حق خود دانسته که از مجاری قانونی پیگیری نموده و مشاور نیز با توجه به حق دفاع نهایتا تسلیم رای قانونی باشد.

ماده 7 ساير شرايط:

فسخ قرارداد : : به استناد ماده 25 قانون كار و تبصره آن در قرارداد كار موقت و يا براي انجام كار معين هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند و رسيدگي به اختلافات ناشي از اين نوع قرارداد در صلاحيت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مي باشد. هر يك از طرفين قرارداد مي توانند با يك ماه اعلام كتبي قبلي, پیش از اتمام مدت قرارداد فسخ آن یا عدم همکاری را اعلام نمايند. در اين صورت مشاور تعهد مي‌نمايد كه در زمان يک ماه ( توافق شده ) كليه كارهاي در دست اقدام و ناتمام را در حد مورد قبول شركت به انجام رسانده و تحويل نموده ، سپس شرکت نیز کلیه مطالبات مشاور را تا پایان تسویه و پرداخت نماید.

ماده 8 نسخ قرارداد:

اين قرارداد در دو نسخه كه هر نسخه آن شامل 8 ماده مي‌باشد و هر نسخه داراي ارزش و اعتبار يكسان و در حكم واحد هستند تنظيم و يك نسخه نزد شرکت و يك نسخه نزد مشاور مي‌باشد .

مشاورنماینده/مدیریت عامل شركت
  نام و نام خانوادگي  نام و نام خانوادگي
ناريخ و امضاءتاريخ و امضاء

آذین جاودانی

بزودی زندگینامه ای از خودم براتون درست میکنم, اما فعلا از این صفحه دیدن داشته باشید دوستان عزیزم؛ http://azinjavdani.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86/