امور قراردادهای سفارشی سازی و بومی شده با سازمان ها براساس نیازهای سازمان

قرارداد طراحی گرافیک

این توافقنامه در تاریخ .........................  فیمابین كارفرما به مشخصات نام شرکت ............................................ شماره ثبت ................................... به نمایندگی اقا/خانم ................................ به آدرس ................................................................................. به شماره تماس............................................... و جناب اقای .......................... به…

ادامه خواندن قرارداد طراحی گرافیک

قرارداد حسابرسی-استاندارد حسابرسی 210

کلیات 1 .        هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در موارد زير است‌: الف ـ    توافق‌ حسابرس‌ با صاحبكار درباره‌ شرايط‌ انجام‌ كار. ب   ـ    چگونگي‌ برخورد…

ادامه خواندن قرارداد حسابرسی-استاندارد حسابرسی 210

قرارداد دفاع از امور مالیاتی در هیئت کمیسیون

این قرارداد پیرو صورت جلسه تنظیمی شماره ........................... درتاریخ .............. تنظیم شده بین آقای ........................... که از این پس کارگزار خوانده می شود و آقای ........................... شرکت  ........................... به نشانی…

ادامه خواندن قرارداد دفاع از امور مالیاتی در هیئت کمیسیون

قرارداد انجام خدمات مشاوره مالی

به نام خدا اين قــــرارداد بين شركت  تولیدی و صنعتی شاخص به مدیریت عامل جناب آقای سید احمد موسوی از طرف شرکت که به اختصار شركت ناميـــده مي­شود از يك…

ادامه خواندن قرارداد انجام خدمات مشاوره مالی