شامل تمامی سیستم های اصلی یک سازمان و هماهنگی و ارتباطات کارامد و کارا بهمراه عملکرد بالا و اتوماسیون سازی از جمله تمامی دپارتمان های سازمان به تفکیک نوع صنعت و فعالیت (واحدهایی مانند: فروش, تدارکات, مالی, تحقیق و توسعه, مدیریت, تولید, بازرگانی, انبارها, خدمات پس از فروش, IT, فنی مهندسی, صنایع و غیره)