خدمات مالیاتی در شرکت حسابداری آذین باتاب

در مورد موضوع تکالیف قانونی و مالیاتی بیشتر بدانید

ادامه خواندن خدمات مالیاتی در شرکت حسابداری آذین باتاب

استاندارد حسابداري‌ 2-صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397)-قسمت دوم

گزارشگری جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی 17 .      واحد تجاری باید جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی را با بکارگیری یکی از روشهای زیر گزارش کند: الف.    روش مستقیم،…

ادامه خواندن استاندارد حسابداري‌ 2-صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397)-قسمت دوم

قرارداد طراحی گرافیک

این توافقنامه در تاریخ .........................  فیمابین كارفرما به مشخصات نام شرکت ............................................ شماره ثبت ................................... به نمایندگی اقا/خانم ................................ به آدرس ................................................................................. به شماره تماس............................................... و جناب اقای .......................... به…

ادامه خواندن قرارداد طراحی گرافیک

استاندارد حسابداري‌ 2-صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397)-قسمت اول

هدف 1.     اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی واحد تجاری، در فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد نقد و معادلهاي نقد و نیازهای واحد تجاری در استفاده…

ادامه خواندن استاندارد حسابداري‌ 2-صورت جریانهای نقدی (تجدید نظر شده 1397)-قسمت اول

قرارداد حسابرسی-استاندارد حسابرسی 210

کلیات 1 .        هدف‌ اين‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ در موارد زير است‌: الف ـ    توافق‌ حسابرس‌ با صاحبكار درباره‌ شرايط‌ انجام‌ كار. ب   ـ    چگونگي‌ برخورد…

ادامه خواندن قرارداد حسابرسی-استاندارد حسابرسی 210

قرارداد دفاع از امور مالیاتی در هیئت کمیسیون

این قرارداد پیرو صورت جلسه تنظیمی شماره ........................... درتاریخ .............. تنظیم شده بین آقای ........................... که از این پس کارگزار خوانده می شود و آقای ........................... شرکت  ........................... به نشانی…

ادامه خواندن قرارداد دفاع از امور مالیاتی در هیئت کمیسیون

قرارداد انجام خدمات مشاوره مالی

به نام خدا اين قــــرارداد بين شركت  تولیدی و صنعتی شاخص به مدیریت عامل جناب آقای سید احمد موسوی از طرف شرکت که به اختصار شركت ناميـــده مي­شود از يك…

ادامه خواندن قرارداد انجام خدمات مشاوره مالی

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 8) يادداشتهاي توضيحي

يادداشتهاي توضيحي ساختار 115 .    يادداشتهاي توضيحي بايد: الف .    اطلاعاتي درباره مبناي تهیه صورتهاي مالي و رويه‌هاي حسابداري خاص مورد استفاده طبق بندهاي 119 تا 124 ارائه کند؛ ب …

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 8) يادداشتهاي توضيحي

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 7)- صورت جریان نقدی

صورت جريانهای نقدی 114 . اطلاعات جريان نقدي، برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، مبنايي جهت ارزيابي توانایی واحد تجاري در ايجاد نقد و معادل نقد و ارزیابی نیازهای واحد تجاری به…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 7)- صورت جریان نقدی

استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 6)- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت تغييرات در حقوق مالکانه اطلاعات قابل ارائه در صورت تغییرات در حقوق مالکانه 108 .    واحد تجاري صورت تغييرات در حقوق مالکانه را باید طبق الزامات بند 9 ارائه…

ادامه خواندن استاندارد حسابداری 1- ارائه صورت های مالی (قسمت 6)- صورت تغییرات در حقوق مالکانه